บริษัทฯ เป็นตัวแทนแต่งตั้งจัดจำหน่าย โคมไฟ, หลอดไฟ, บัลลาส และ อุปกรณ์ จุดติด ของยี่ห้อ ฟิลิปส์ PHILIPS พร้อม รับออกแบบแสงสว่าง, ประมาณราคางบประมาณ

Contact Inno System-1

Tel. (66) 2728 7415, (66) 2728 2236 Fax. (66) 2728 3928

Lighting Design Department E-mail : designlightin@innosystem-1.com

Sales and Service Department E-mail : system-1@innosystem-1.com

สมัครงาน / ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทฯ มีการขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

วิศวกรออกแบบแสงสว่าง

วิศวกรออกแบบแสงสว่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร และสวัสดิการ

 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • เงินเดือน ( ตามประสบการณ์ )
 • เปอร์เช็นต์ค่าออกแบบต่องาน
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
 • เบี้ยเลี้ยง(กรณีงานต่างจังหวัดตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าเดินทางต่างจังหวัด (5 บาทต่อกิโลเมต รตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • วันพักร้อน 6 – 10 วัน (ตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าโทรศัพย์มือถือ
วิศวกรขาย

วิศวกรขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร และสวัสดิการ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • เงินเดือน ( ตามประสบการณ์ )
 • เปอร์เช็นต์ค่าออกแบบต่องาน ( กรณีออกแบบเอง )
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
 • เบี้ยเลี้ยง(กรณีงานต่างจังหวัดตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าเดินทางต่างจังหวัด (5 บาทต่อกิโลเมตร ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • วันพักร้อน 6 – 10 วัน (ตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าโทรศัพย์มือถือ
ช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร และสวัสดิการ

 • วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า
 • เงินเดือน ( ตามประสบการณ์ )
 • เปอร์เช็นต์ค่าออกแบบต่องาน
 • ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีงานต่างจังหวัดตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าเดินทางต่างจังหวัด (5 บาทต่อกิโลเมตร ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • วันพักร้อน 6 – 10 วัน (ตามเงื่อนไขบริษัท )
 • ค่าโทรศัพย์มือถือ
ผู้ร่วมงานขายอิสระ

ผู้ร่วมงานขายอิสระ (ไม่ประจำสำนักงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร และสวัสดิการ

 • มีคอมมิชชั่น
 • โบนัสเมือจบโครงการ
 • อื่นๆ

วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ติดต่อ-สอบถาม คลิกที่นี่)