บริษัทฯ เป็นตัวแทนแต่งตั้งจัดจำหน่าย โคมไฟ, หลอดไฟ, บัลลาส และ อุปกรณ์ จุดติด ของยี่ห้อ ฟิลิปส์ PHILIPS พร้อม รับออกแบบแสงสว่าง, ประมาณราคางบประมาณ

Contact Inno System-1

Tel. (66) 2728 7415, (66) 2728 2236 Fax. (66) 2728 3928

Lighting Design Department E-mail : designlightin@innosystem-1.com

Sales and Service Department E-mail : system-1@innosystem-1.com

แคมเปญนวัตกรรม ฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ [ โพสต์เมื่อ : 4 เมษายน 2557 ]
แคมเปญนวัตกรรม ฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ

ฟิลิปส์เปิดตัวแคมเปญนวัตกรรมฟิลิปส์ นวัตกรรมเพื่อคุณ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนวัตกรรมของเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปีพ.ศ. 2556 นี้ ฟิลิปส์ยังคงยึดแนวทางการรับฟังเสียงของคนไทยเพื่อช่วยคัดกรองและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ในเรื่องเมืองน่าอยู่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการอยู่อย่างมีสุขภาพดี จากนั้นจึงพัฒนาแนวทางและวิธีการเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ใน 3 หัวข้อได้แก่ นวัตกรรมสองสว่างเพื่อเมืองไทยน่าอยู่ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีๆ มีได้ทุกคน และนวัตกรรมเพื่อชีวิตล้ำๆ ของผู้หญิงวันนี้